Stefan Sankara Hardingz

Sedan 1987 har jag studerat och praktiserat Energimedicin. Klassisk akupunktur, TCM, shiatsumassage, pulsdiagnos, muskeltest, terapeutisk yoga, kraniosakralterapi och samtalscoachning. Parralellt med läkekonsten har jag utövat österländsk kampkonst sedan 1975, karate, kung fu, taj j, xing yi och qigong. Värdefulla övningar som självförsvar, fysisk, mental balans och energi. Med Yoga har jag sedan slutet av 90-talet utforskat möjligheterna till inre försoningsarbete, självinsikt, frihet från separation och friskare, flexiblare kropp. Jag har varit verksam på friskvård-läkarklinik i Massenheim i Tyskland, universitet för fysisk träning i Beijing, yogauniversitet i Indien och i egen praktik i Sverige. Sedan en tid tillbaka är jag tillbaka där jag startade i min hemstad Stockholm och driver en praktik för individbehandlingar och undervisning i yoga och meditation i Vasastan.

Tidigt förstod jag att den mest effektiva hälsoförsäkringen och källan till kraft, kreativitet, glädje och självläkning fanns inom mig. Metoderna jag använder kan liknas vid inre ingenjörskonst som stödjer det friska i individen, stärker självinskten och ökar självförtroendet. Behandling reglerar energisystemet, ph värde, hormonbalans, nervsystemet, blodcirkulation. Stärker immunförsvaret och behandlar framgångsrikt symtom och orskaker till symtom.

Coachning är en annan gren som utvecklats naturligt sedan slutet på 90-talet. Personlig coachning med problemlösning kring livsfrågor och coachning mot grupper.

MINA UTBILDNINGAR

 • Karate Shotokan
 • ISOM i Massenheim - 3 år Shiatsu och österländsk läkekonst
 • Ayuryoshi i Dussledorf, Christananda - Shiatsu, österländsk läkekonst och yoga
 • Akupunkturakademien i Stockholm-Uppsala - 3 år akupunktur och TCM
 • Thalamus, Biomedicinska i Uppsala - skolmedicin 60p, basmedicin
 • Mästare Yanji Wang - 6 år qigong, Shaolin kung fu, xing yi och taj ji
 • Sivananda yoga vedanta ashram i Neyyar dam, Indien - Yoga Vedanta
 • University for physical training i Bejing - Kinesisk kultur och Taj ji, Tai ji svärd
 • Myakushindo- Klassisk akupunktur, pulsdiagnostik och meridianterapi
 • Ven.Banthe Kassapa i buddhistkloster Rock hill hermitage i Sri lanka - Meditation och Vipassana
 • Bob Flaws - Kinesisk diet terapi
 • Sjöbefäl klass 8