Coachning

Samtal som leder till formulering av viktiga livsfrågor och beslut. Samtal som stödjer dessa beslut. Samtal som leder till nya lösningar på nya och gamla problem. Samtal som skingrar det som separerar oss från medveten närvaro, här och nu. Uppföljande samtal efter kroppsbehandling tex efter lång tids kroniska besvär, efter olycka eller andra svåra livsförändringar. Samtal som leder till ökad självinsikt, inre och yttre välstånd..

Samtal som stödjer ledarskap. Genom noggrann analys och kartläggnig av det aktuella läget formulerar vi det viktigaste frågorna som bidrar till svar på lösningar på nya eller gamla problem. Med fokus på förmågan att omvärdera synsättet och responsförmågan, kan man förflytta berg. Konsten att veta när man ska vara följsam och när man ska agera proaktivt leder till mindre energiförlust och mer harmoni.