Yoga

Från ordet Yug (Sanskrit) som betyder att förena.

Stefan Sankara har sina yogarötter i Yoga Advaita Vedanta, Hatha yoga, Kundalini yoga, Raja yoga, Karma yoga, Jnana yoga och Bhakti yoga. Livsvetenskap och praktiska övningar för hälsan, ökad självinsikt, självkontroll och självförverkligande.

Yoga, en väg till medveten närvaro här och nu, separerad från det som separerar oss.

Stefan Sankara erbjuder 8 steg program: Se kurser under fliken `kurser´.

  • Yogavetenskap
  • Stillhet och tystnad
  • Pranayama ( andningsövningar)
  • Asanas ( fysiska övningar)
  • Djupavspäning
  • Koncentrationsövningar
  • Meditation
  • Satsang, sanningssamtal i grupp